Archive for January, 2012

CEIDG wymaga poprawek

Ponieważ przeprowadzałem ostatnio biuro do nowego lokalu, gdzie będę urzędować, musiałem zaktualizować dane w CEIDG — Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Uaktualnienie danych w tym miejscu od lipca zastępuje przesłanie danych do szeregu instytucji — GUS, ZUS, urzędu skarbowego i ewidencji działalności gospodarczej. Przystąpiłem więc do wypełniania formularza na stronie firma.gov.pl służącego do […]

Posted by admin on January 21st, 2012 under Pozostałe  •  1 Comment